Chương trình khám sức khoẻ đầu năm cho tân sinh viên K118 của trường Đại học Y Hà Nội

Hai ngày 14,15/11 kết hợp cùng với chương trình khám sức khoẻ đầu năm cho tân sinh viên K118 của trường Đại học Y Hà Nội, Liên chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã tổ chức thành công buổi khám sức khoẻ răng miệng cho các bạn Y1

Các hoạt động của Liên chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

Smile U và Finding Star là hai hoạt động thường niên của Liên chi đoàn Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội. Trải qua hơn 10 năm tổ chức, chương trình ngày càng mới lạ, độc đáo hơn, mang đậm chất sinh viên Răng Hàm Mặt.