Bộ môn Nha khoa cơ sở

1/ Lãnh đạo hiện nay:      - Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Việt Hải.

                                         - Phó trưởng Bộ môn: BSNT. Vũ Thị Dịu.

                                         - PGS. TS. Trần Cao Bính (kiêm nhiệm)

2/ Nhân sự: 9 cán bộ, giảng viên: 1 Phó Giáo Sư, 2 Bác sỹ Nội trú, 5 Thạc sỹ, 1 Bác sỹ. Trong đó có 2 giảng viên đang làm NCS trong nước và 1 giảng viên làm NCS ở nước ngoài.

1 giảng viên thỉnh giảng:  TS Hoàng Đình Âu (bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

3/ Hoạt động của Bộ môn:

- Đào tạo Đại học: Sinh viên Y2, Y3, Y4 chuyên khoa Răng hàm Mặt.

- Đào tạo Sau Đại học: Bác sỹ nội trú, Cao học, BSCK I, BSCK II, NCS chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

- Đào tạo Điều dưỡng, trợ thủ nha khoa.

- Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy: 4 đầu Sách giáo khoa.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản các bài báo khoa học trong nước và quốc tế.

- Các nhiệm vụ khác:

+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCK II làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia các Hội đồng chấm thi, bảo vệ luận văn, luận án.

+ Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở thực hành của Viện          

+ Hoạt động khác theo sự phân công của Viện, Trường.