Trung tâm kỹ thuật cao RHM

Trung tâm được thành lập từ tháng 4/2012 theo QĐ số 1153/QĐ-ĐHYHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội với các nhiệm vụ chính như sau:

1. Đào tạo chuyên khoa răng hàm mặt các loại hình chính quy và theo nhu cầu xã hội.

2. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại chuyên ngành răng hàm mặt phục vụ đào tạo, tư vấn và khám, chữa bệnh.

3. Tư vấn, khám và điều trị bệnh răng hàm mặt.

Cán bộ, bác sĩ và trợ thủ tại Trung tâm hầu hết là cán bộ, giảng viên Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt kiêm nhiệm