Bộ môn Nha khoa trẻ em

1. Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn RĂNG TRẺ EM  hiện có tổng số 15 cán bộ, trong đó gồm:

* 06 cán bộ cơ hữu:

- 01 Phó giáo sư:

PGS. TS. Võ Trương Như Ngọc – Trưởng Bộ môn

- 02 Tiến sĩ:

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng Bộ môn

TS. Đào Thị Hằng Nga,

- 03 Thạc sĩ: ThS. Lê Thị Thùy Linh, Ths. Lương Minh Hằng, ThS. Nguyễn Hà Thu

* 09 cán bộ kiêm nhiệm:

- TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Bv RHM TW

- ThS. Nguyễn Phương Huyền – Bv RHM TW

- TS. Hoàng Văn Bách – Bv Bưu Điện

- TS. Trịnh Hồng Hương – BV Bưu Điện

- ThS. Đỗ Văn Cẩn – Bv Nhi Trung Ương

- ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – BV Nhi Trung Ương

- ThS. Phùng Thị Thu Hà – Bv Việt Nam Cuba

2. Các nhiệm vụ chính

2.1. Về công tác đào tạo

2.1.1. Đào tạo chính quy

- Về chuyên môn nghiệp vụ: giảng dạy cho các đối tượng sau

 + Đại học: Y5 đa khoa, Cử nhân điều dưỡng, sinh viên chuyên khoa RHM.

 + Sau đại học: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Nội trú, Cao học, NCS chuyên ngành RHM.

2.1.2. Đào tạo liên tục (theo nhu cầu xã hội)

- Các lớp đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Răng Trẻ Em để cập nhật các kiến thức, công nghệ mới cho Bác sỹ Răng Hàm Mặt tổng quát hoặc chuyên sâu Răng Trẻ Em

1.2. Công tác phát triển đơn vị

- Bộ môn luôn quan tâm đến phát triển nguồn nội lực cũng như hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Các giảng viên luôn cập nhật các kiến thức mới từ các khoá đào tạo, hội thảo, hội nghị để kịp thời cập nhất những nội dung mới trong các bài giảng cũng như ứng dụng trên lâm sàng. Nhiều giảng viên là thành viên của Hiệp hội nha khoa Răng Trẻ Em quốc tế.

1.3. Hoạt động tư vấn khám chữa bệnh tại các trung tâm Nha khoa

Bộ môn Răng Trẻ Em luôn hướng tới chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm qua Bộ môn luôn là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng các công nghệ mới trong nha khoa trẻ em như: gây mê chữa răng; dự phòng sâu răng bằng các chế phẩm Fluoride như: Verni, SDF; Chụp thép có sẵn, chụp sứ có sẵn cho răng sữa; phục hồi thân chân răng bằng GIC; điều trị các rối loạn cận chức năng; giảm đau ý thức…

1.4. Công tác đoàn thể

- Bộ môn luôn chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, qui định của Viện và của Nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo, tham gia các đoàn khám nhân đạo tại cộng đồng....

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong bộ môn.

- Việc đoàn kết nội bộ được đảm bảo tốt, thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

1.5. Các nhiệm vụ khác

+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCKII làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia các Hội đồng chấm NCS, Cao học, Nội trú, CKII, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh 

+ Hoạt động khác theo sự phân công của Viện Đào tạo.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài cơ sở, đề tài cấp nhà nước và thành phố.