Giới thiệu

LỊCH SỬ

 ​- Theo Quyết định số 4455/QĐ-BYT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Răng Hàm Mặt và Bộ môn Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội. Nhiệm vụ chính của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt bao gồm tổ chức đào tạo, giảng dạy cho các đối tượng học đại học và sau đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt, nghiên cứu khoa học- chuyển giao công nghệ lĩnh vực Răng Hàm Mặt và tư vấn, khám chữa bệnh, tổ chức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng. Viện trưởng đầu tiên là PGS.TS. Giảng viên cao cấp - Thầy thuốc Nhân dân - Trương Mạnh Dũng. Viện trưởng đương nhiệm là PGS.TS. Giảng viên cao cấp Tống Minh Sơn

- Từ tháng 11 năm 2009 khi mang một tên mới, trong giai đoạn chuyển giao, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt cũng một lúc đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực như tiếp nhận cùng thời điểm 02 đối tượng sinh viên của trường Đại học Y Hà nội và trường Đại học Răng Hàm Mặt với 02 chương trình đào tạo khác nhau, giáo trình Răng Hàm Mặt quy chuẩn chưa được tổ chức biên soạn một cách có hệ thống, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất chưa được đầu tư xây dựng đúng với tầm vóc, cơ sở thực hành còn hạn chế….. Ban Lãnh đạo Viện đã thống nhất, lập chiến lược phát triển trọng tâm ngắn hạn và dài hạn, tập trung vào mục tiêu chính là nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước mở rộng quy mô đào tạo. Cùng với tâm huyết của Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể đội ngũ cán bộ của Viện, từng bước một, những khó khăn đã được tháo gỡ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như tư vấn khám chữa bệnh ngày càng được chuẩn hóa, nâng cao, đáp ứng với yêu cầu của xã hội. Cho đến tháng 8/2020, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt có 03 phòng chức năng, 9 bộ môn chuyên môn, 02 Trung tâm Tư vấn, Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và 01 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Răng Hàm mặt, liên kết với trên 10 đơn vị trên địa bàn thành phố làm cơ sở thực hành và nghiên cứu khoa học cùng với đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt trên 80%.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

SỨ MỆNH

- Xây dựng Viện trở thành một cơ sở dẫn đầu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu răng hàm mặt trong nước và khu vực.
- Thiết lập Viện thành cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao với các chương trình đa chuyên ngành.  
- Đào tạo các chuyên gia có kiến thức và kỹ năng với các tiêu chuẩn đạo đức cao, tận tuỵ phục vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
- Đào tạo các chuyên gia răng hàm mặt thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học.

TẦM NHÌN

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt là một cơ sở sáng tạo trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị đào tạo và chuyên gia phục vụ xã hội, thúc đẩy sự phát triển của người học đạt được tiềm năng thực sự của họ trong việc trở thành người có năng lực, đạo đức, chăm sóc sức khỏe và có khả năng lãnh đạo.
Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đảm bảo tự do học thuật và thực hiện các nguyên tắc bình đẳng trong việc theo đuổi và áp dụng các kiến thức, tiêu chuẩn cao nhất về trí tuệ, giáo dục và nghiên cứu; thiết lập một tổ chức học tập tôn trọng cá nhân.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt hướng tới trở thành một cơ sở tiên tiến trong việc học hỏi và nghiên cứu, đào tạo những chuyên gia có năng lực với phẩm chất đạo đức tốt, luôn cập nhật kiến thức suốt đời. Viện cam kết đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về trí tuệ, giáo dục và nghiên cứu: Tin cậy; Đáp ứng; Đồng nhất; Phục vụ; Kiên trì. 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

"ĐỔI MỚI-SÁNG TẠO-CHUYÊN NGHIỆP"

Đổi mới: Đổi mới một cách toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực, chương trình và quản lý đào tạo theo hướng hội nhập, phát huy nội lực và tăng cường hợp tác, lấy người học làm trung tâm, đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho người học phát huy tối đa năng lực và tri thức. 
Sáng tạo: Đào tạo đội ngũ nhân lực Răng hàm mặt có khả năng làm việc thích ứng với mọi môi trường làm việc, tự khám phá, say mê nghiên cứu để tìm ra giá trị mới. 
Chuyên nghiệp: Đào tạo đội ngũ nhân lực Răng hàm mặt có năng lực nghề nghiệp chất lượng dựa trên nền tảng đạo đức và văn hoá xã hội, có động lực, duy trì động lực và phát triển động lực suốt đời, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khoẻ con người.