Trung tâm nghiên cứu răng hàm mặt

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

I. Hội đồng cố vấn: 

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Tống Minh Sơn

Thành viên cố vấn:

1. PGS.TS. Trương Mạnh Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt

2.  GS. Takuo Kuboki, phó hiệu trưởng trường Đại học Okayama, Nhật Bản.

3.  GS. Takuya Matsumoto, trưởng khoa Vật liệu sinh học, trường Đại học Okayama, Nhật Bản.

4.  GS. Su Fong-Chin, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Đài Loan

5.  GS. Kuo Rong-Fu, Giáo sư Đại học Quốc gia Cheng-Kung, Đài Loan

Các hướng nghiên cứu của Trung tâm

- Nghiên cứu về vật liệu sinh học

- Nghiên cứu và phân tích mô, tế bào, và sinh học phân tử

- Nghiên cứu phân tích siêu cấu trúc

- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chăm sóc răng miệng

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong điều trị, chẩn đoán, kiểm soát các bệnh răng miệng.

II. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ răng hàm mặt trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế về nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, có cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học và nghiên cứu viên đẳng cấp quốc tế, môi trường nghiên cứu hấp dẫn trong thời gian sớm nhất.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản hiện đại, triển khai, ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu và các công nghệ mới, làm động lực thúc đẩy phát triển ngành răng hàm mặt.

• Nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng; hình thành đội ngũ nhà khoa học có trình độ nghiên cứu cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

• Xây dựng cơ sở vật chất tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực và tiềm lực khoa học và công nghệ ngành răng hàm mặt.

• Nâng cao chất lượng và khả năng thương mại của các sản phẩm mới và công nghệ mới.

III. Tầm nhìn, sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Tầm nhìn Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ răng hàm mặt trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế về nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực răng hàm mặt.

3.2. Sứ mệnh ​Làm đầu tàu thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành răng hàm mặt Việt Nam, giúp Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nộ duy trì vị thế tiên phong là trường Đại học đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực răng hàm mặt. Thiết lập hệ thống nghiên cứu dựa trên hai giai đoạn chiến lược: “Bắt kịp nhanh” (Rapid Catch-up) và “Động lực tăng trưởng tương lai” (Future Growth Engine) nhằm thúc đẩy tốc độ và chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

a) Giai đoạn chiến lược “bắt kịp nhanh”: Tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức, quản lý, vận hành. Tiếp cận các công nghệ mới, làm chủ, thích nghi với công nghệ nước ngoài. Thúc đẩy cơ chế tích lũy năng lực công nghệ thông qua: i) các dự án nghiên cứu ngắn hạn theo hợp đồng của khu vực tư nhân (đa số); ii) các dự án nghiên cứu dài hạn theo đặt hàng của Nhà nước; iii) phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ; iv) tích lũy công nghệ thông qua hợp tác nghiên cứu chung với các nước trong khu vực và trên thế giới

b) Giai đoạn chiến lược “động lực tăng trưởng tương lai”: Tập trung phát triển các công nghệ nguồn phục vụ ngành răng hàm mặt nhằm tạo lập nền tảng động lực phát triển tương lai của ngành, chuyển giao các công nghệ này cho các bệnh viện, trường đại học, các cá nhân, tổ chức y tế khác. Phát triển các công nghệ cao định hướng tương lai, gồm các lĩnh vực: nghiên cứu và phân tích vật liệu nha khoa, nghiên cứu và phân tích mô, tế bào, và sinh học phân tử, nghiên cứu phân tích siêu cấu trúc…

3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ răng hàm mặt là trung tâm trực thuộc Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, hoạt động theo quy chế được Ban Giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội

3.3.1. Chức năng Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ răng hàm mặt có chức năng tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực răng hàm mặt, nhằm tạo ra và triển khai các công nghệ tiên tiến có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của ngành răng hàm mặt 

3.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ răng hàm mặt có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực răng hàm mặt, triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu và các công nghệ mới vào sản xuất và đời sống xã hội:

• Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản hiện đại làm cơ sở cho việc phát triển các hướng công nghệ mới.

• Nghiên cứu tạo ra những công nghệ mới, sản phẩm mới, nhằm nâng cao trình độ công nghệ của những ngành sản xuất cho ngành răng hàm mặt

• Tham gia với các trường đại học, bệnh viện, các tổ chức y tế… trong việc chuyển giao công nghệ, thẩm định trình độ công nghệ

b) Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, và triển khai công nghệ của trung tâm

c) Tham gia đào tạo nghiên cứu viên có trình độ cao

d) Tham gia việc hoạch định chính sách phát triển khoa học và công nghệ của ngành răng hàm mặt

e) Thực hiện hợp tác về khoa học và công nghệ trong nước và ngoài nước theo các quy định hiện hành của Nhà nước

f) Quản lý tổ chức, tài sản, kinh phí của trung tâm theo các quy định hiện

IV. Thành tích đạt được 

Trung tâm nghiên cứu Răng Hàm Mặt đã nhận được giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội về những đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tháng 05 năm 2020

Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của trường Đại học Y Hà Nội. Để đạt được mục tiêu đó, trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có thành lập, tăng cường đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu trong nhà trường, khuyến khích nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên cũng như sinh viên trong toàn trường.

Cùng với tinh thần đó, ngay từ khi bắt đầu được thành lập, trong giai đoạn năm 2018-2020, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ răng hàm mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã thực hiện các đề tài cơ sở, nghiên cứu và phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội chuyển giao thành công 02 sản phẩm nước súc miệng HMU Fluorinze và nước súc miệng HMU Chlorhexidine 0,12%.

Có được kết quả đó là công sức, là trí tuệ của đội ngũ tất cả các giảng viên trong trung tâm cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình, công tâm của Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Ban giám hiệu trường Đại học Y Hà Nội. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đầu tiên đã góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ răng hàm mặt, của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, của trường đại học Y Hà Nội so với các trường, viện đào tạo trong khu vực và trên cả nước. Cùng với đó là nâng cao trình độ nghiên cứu, sự yêu thích với công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên.