Bộ môn Nha khoa phục hồi và Nội nha

1. Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn Chữa răng và nội nha hiện có tổng số 11 cán bộ, trong đó gồm:

* 7 giảng viên cơ hữu:

- Phó giáo sư: PGS. TS. Trịnh Thị Thái Hà - Trưởng Bộ môn

- Ts Phạm Thị Hạnh Quyên – Phó trưởng Bộ môn

- Ts Nguyễn Thị Châu, Ts Phạm Thị Tuyết Nga, BsCKII Lê Thị Kim Oanh, BsNT Vũ Thị Quỳnh Hà, BsNT Trương Thị Hiếu Hạnh

* 4 giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng:

- Ts Phạm Thanh Hà - Phó trưởng Bộ môn, Bệnh viện RHM TW Hà Nội

- Ts Phạm Thị Thu Hiền, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Ts Nguyễn Thế Hạnh, Bệnh viện RHM TW Hà Nội

-  Ts Lê Hồng Vân, Bệnh viện RHM TW Hà Nội

2. Công tác giảng dạy:

Giảng dạy lý thuyết, lâm sàng cho sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 6, hỏi thi lâm sàng và chấm thi lý thuyết cho  sinh viên đại học RHM. Tham gia chấm thi lâm sàng tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ 6 RHM.

Tham gia dạy học viên điều dưỡng chuyên khoa răng hàm mặt.

3. Công tác đoàn thể

- Bộ môn luôn chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, qui định của Viện và của Nhà trường.

- Tham gia tương đối đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo, tham gia các đoàn khám nhân đạo tại cộng đồng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong bộ môn.

- Việc đoàn kết nội bộ được đảm bảo tốt, thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

4. Các nhiệm vụ khác

- Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCKII làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

- Tham gia các Hội đồng chấm NCS, Cao học, Nội trú, CKII, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

-  Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh  (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trung Khám chữa bệnh Kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt, Nhà A7, Đại học Y Hà Nội

- Tham gia mở các lớp đào đạo lên tục: từ các lớp nội nha cơ bản đến nâng cao

- Kết hợp với các công ty và các chuyên gia nội nha nước ngoài tổ chức các buổi hội thảo