Khóa học Nội nha 2021

Nội nha vốn rất khó và cần nhiều đam mê cũng như công sức trong quá trình điều trị. Nhưng, mức giá mỗi ca nội nha đang quá thấp, chưa xứng tầm với những giá trị mà bác sĩ nội nha mang lại cho bệnh nhân. Vấn đề không ở chỗ BN không đủ chi phí, vấn đề ở BN chưa nhận thấy được những giá trị đó.

Thông báo mở lớp Implant nâng cao khóa 2

Lớp Cắm ghép Implant nâng cao được nhiều Bác sĩ mong chờ Thời gian học: 3 ngày 26/5-28/5/2021