Bộ môn Nha chu

1.  Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn Nha chu hiện có tổng số 8 cán bộ, trong đó gồm:

* 6 giảng viên cơ hữu:

- 1 TS : Lê Long Nghĩa- Trưởng bộ môn.

- 4 Ths: Nguyễn Thị Thu Vân,  phó trưởng bộ môn; Nguyễn Viết Đa Đô, Cao Hoàng Yến, Hoàng Bảo Duy (đang làm NCS trong nước).

- 1 BSCKI: Nguyễn Ngọc Anh (đang làm NCS trong nước).

* 2 giảng viên kiêm nhiệm:

- TS Nguyễn thị Hồng Minh, trưởng khoa nha chu, bệnh viện Răng hàm mặt TW

- TS Lê Hưng, giám đốc bệnh viện đa khoa Đống đa

2. Các nhiệm vụ chính:

2.1. Về công tác đào tạo

2.1.1. Đào tạo chính quy

- Giảng dạy cho các đối tượng sau:

+ Đại học: sinh viên Y3, Y4, Y6 răng hàm mặt; Y5 đa  khoa, cử nhân điều dưỡng

+ Sau đại học: Chuyên khoa I, II, nội trú, cao học và NCS chuyên ngành Răng hàm mặt

2.1.2. Đào tạo liên tục (theo nhu cầu xã hội)

- Trợ thủ nha khoa, bác sỹ răng hàm mặt. Lớp phẫu thuật nha chu cho bác sỹ răng hàm mặt

2.2. Công tác phát triển đơn vị

Bộ môn giảng dạy sau đại học, đại học và các lớp đào tạo liên tục phẫu thuật nha chu cho các bác sỹ răng hàm mặt

2.3. Hoạt động tư vấn khám chữa bệnh tại bệnh viện đại học Y Hà nội và bệnh viện Đống đa và các trung tâm nha khoa

2.4. Công tác đoàn thể

- Bộ môn luôn chấp hành đầy đủ chủ trương và chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định của Viện và nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, hội nghị, hội thảo, tham gia các đoàn khám nhân đạo tại cộng đồng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong bộ môn.

- Việc đoàn kết nội bộ được thực hiện tốt, thực hành chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

2.5.  Các nhiệm vụ khác:

- Hướng dẫn cao học, nội trú, chuyên khoa 2 và sinh viên Y6 làm luận văn

- Tham gia các hội đồng chấm cao học, nội trú, chuyên khoa 2 và sinh viên Y6

- Viết các bài báo trong nước và quốc tế đã và sẽ được đăng.