Bộ môn Phục hình

1. Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn Phục hình hiện có tổng số 18 cán bộ, trong đó gồm:

* 8 giảng viên cơ hữu:

- 1 Phó giáo sư: PGS. TS. Tống Minh Sơn - Trưởng Bộ môn

- 7 Thạc sĩ: Ths. Nguyễn Thị Thu Hương, Ths. Nguyễn Thu Hằng, Ths. Nguyễn Thị Như Trang, Ths. Nguyễn Thu Trà (đi học NCS ở nước ngoài), Ths. Khiếu Thanh Tùng, Ths. Lê Thị Hương (đang học NCS trong nước).

- 1 Bác sỹ: Mai Hải Yến (đi học Cao học ở nước ngoài).

- 5 Kỹ thuật viên: Vũ Anh, Nguyễn Quốc Anh, Lê Thị Chinh, Trần Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Cẩm Linh.

* 5 giảng viên kiêm nhiệm:

- PGS.TS. Phạm Như Hải - Phó Trưởng khoa Y-dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- TS. Chu Thị Quỳnh Hương - Trưởng khoa Phục hình, Bệnh viện RHM TW Hà Nội.

- TS. Đàm Văn Việt - Trưởng khoa Cấy ghép Implant, Bệnh viện RHM TW Hà Nội. Phó Trưởng Bộ môn Răng Hàm Mặt ĐHQG Hà Nội.

- TS. Nguyễn Phú Hòa - Nha khoa Quốc tế Phú Hòa

- TS. Đàm Ngọc Trâm - Nha khoa Paris

2. Các nhiệm vụ chính

2.1. Về công tác đào tạo

2.1.1. Đào tạo chính quy

- Về chuyên môn nghiệp vụ: giảng dạy cho các đối tượng sau

 + Đại học: Y5 đa khoa, Cử nhân điều dưỡng, Y2,Y4, Y5, Y6 chuyên khoa RHM.

 + Sau đại học: Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Nội trú, Cao học, NCS chuyên ngành RHM.

2.1.2. Đào tạo liên tục (theo nhu cầu xã hội)

- Điều dưỡng, trợ thủ nha khoa, kỹ thuật viên Phục hình răng

- Lớp đào tạo liên tục dành cho bác sỹ RHM về lĩnh vực Phục hình: Hàm toàn bộ, Hàm khung, Phục hình cố định

2.2. Công tác phát triển đơn vị

  Bộ môn giảng dạy đại học, sau đại học, kỹ thuật viên phục hình răng và các lớp đào tạo liên tục về các phục hình nha khoa từ đơn giản đến phức tạp để phục hồi các khiếm khuyết của răng hay thay thế răng mất và mô mềm bị thiếu hổng nhằm tái tạo thẩm mỹ, chức năng và sức khỏe toàn thân cho bệnh nhân.

2.3. Hoạt động tư vấn khám chữa bệnh tại các trung tâm Nha khoa

  Bộ môn tham gia điều trị các lĩnh vực: Phục hình, khớp cắn, Rối loạn Hệ thống nhai, và các chứng Đau vùng miệng mặt, kết hợp điều trị liên chuyên khoa với Bộ môn Nắn chỉnh răng và Khoa Tâm thần, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

2.4. Công tác đoàn thể

- Bộ môn luôn chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, qui định của Viện và của Nhà trường.

- Tham gia tương đối đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo, tham gia các đoàn khám nhân đạo tại cộng đồng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong bộ môn.

- Việc đoàn kết nội bộ được đảm bảo tốt, thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

2.5. Các nhiệm vụ khác

+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCKII làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia các Hội đồng chấm NCS, Cao học, Nội trú, CKII, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh  (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trung Khám chữa bệnh Kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt, Nhà A7, Đại học Y Hà Nội)         

+ Hoạt động khác theo sự phân công của Viện Đào tạo.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh, 1 bác sĩ nội trú và 2 học viên cao học thực hiện đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, công bố các công trình nghiên cứu do cá giảng viên thuộc bộ môn tham gia lên tập san trong nước và quốc tế.