Thành tích tiêu biểu

Trải qua quá trình học tập, lao động, nghiên cứu với nhiều thành tựu xuất sắc đạt được Viện đào tạo Răng Hàm Mặt đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu, huân chương cao quý góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2005 Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng Huân chương lao động hạng nhì

Năm 2009 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phong tặng Huân chương lao động hạng 3

Năm 2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng Huân chương lao động hạng ba

Năm 2016 Bộ Y Tế tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Năm 2020 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã thực hiện các đề tài cơ sở, nghiên cứu và phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội chuyển giao thành công 02 sản phẩm nước súc miệng HMU Fluorinze và nước súc miệng HMU Chlorhexidine 0,12% được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tặng Giấy khen với nhiều đóng góp cho hoạt động nghên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.