Bộ môn Phẫu thuật miệng

PGS. TS. Nguyễn Phú Thắng - Trưởng Bộ môn

1. Cơ cấu, tổ chức:

Bộ môn Phẫu thuật miệng hiện có tổng số 09 cán bộ, trong đó gồm:

* 09 cán bộ cơ hữu:

- 01 Phó giáo sư: PGS. Nguyễn Phú Thắng

- 01 Tiến sĩ: TS. Hoàng Kim Loan

- 02 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hùng Hiệp, Nguyễn Lê Hùng

-  Thạc sĩ: Văn Trọng Lân, Nguyễn Mạnh Phú, Đinh Thị Thái, Đỗ Hoàng Việt

-  01 Cử nhân điều dưỡng: Nguyễn Thu Thuỷ

* 02 giảng viên thỉnh giảng:

- PGS.TS. Nguyễn Xuân Thực - Bệnh viện Bạch Mai

- TS. Võ Văn Nhân – Nha khoa Nhân Tâm

2. Các nhiệm vụ chính

2.1. Về công tác đào tạo

2.1.1. Đào tạo chính quy

- Đào tạo đối tượng đại học, sau đại học.

2.1.2. Đào tạo liên tục

- Điều dưỡng, trợ thủ nha khoa

- Lớp Implant

- Chuẩn hoá quy trình nhổ răng khôn

2.2. Hoạt động tư vấn khám chữa bệnh:

 Giảng viên Bộ môn tham gia công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm nha khoa 225 Trường Chinh, Trung tâm Kỹ thuật cao Nhà A7 Viện Đào tạo RHM, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện Xanh Pôn.

2.3. Các nhiệm vụ khác

+ Hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học, nội trú, BSCKII làm luận án, luận văn tốt nghiệp.

+ Tham gia các Hội đồng chấm NCS, Cao học, Nội trú, CKII, bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

+ Hoạt động khác theo sự phân công của Viện Đào tạo.