Trung tâm kĩ thuật cao Răng Hàm Mặt

Được thành lập theo quyết định số 1153/QĐ-ĐHYHN ngày 06/4/2012 của trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm là cơ sở thực hành chính thức đầu tiên trực thuộc Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt với nhiệm vụ giảng dạy thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Đến tháng 5/2013, Trung tâm chính thức được Bộ Y tế cho phép tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh răng miệng cho nhân dân.

Trung tâm nha khoa 255

Trung tâm nha khoa 225 là đơn vị sự nghiệp y tế - giáo dục. Là cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực răng hàm mặt. Trung tâm hoạt động theo Quy chế riêng, tự hạch toán kinh tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.