Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp: Bác sĩ chuyên khoa II khoá 32, Cao học khoá 27, Bác sĩ nội trú khoá 43

Bên cạnh chương trình đào tạo cho bậc Đại học thì đào tạo sau Đại học vốn là một thế mạnh của Trường Đại học Y Hà Nội nói chung và Viện Đào tạo Răng hàm mặt nói riêng. Trong thời gian từ ngày 3 đến ngày18 tháng 12  năm 2020,Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp: Bác sĩ chuyên khoa II khoá 32, Cao học khoá 27, Bác sĩ nội trú khoá 43

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú năm 2020 như sau