Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp: Bác sĩ chuyên khoa II khoá 32, Cao học khoá 27, Bác sĩ nội trú khoá 43

  • Lượt xem: 137

Bên cạnh chương trình đào tạo cho bậc Đại học thì đào tạo sau Đại học vốn là một thế mạnh của Trường Đại học Y Hà Nội  nói chung và Viện Đào tạo Răng hàm mặt nói riêng. Trong thời gian từ ngày 3 đến ngày18 tháng 12  năm 2020,Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các lớp: Bác sĩ chuyên khoa II khoá 32, Cao học khoá 27, Bác sĩ nội trú khoá 43

Đặc biệt ngoài các Học viên trong nước, còn có 2 Học viên nước Lào cũng đã bảo vệ thành công luận văn lần này, và được các nhà khoa học đánh giá rất cao.

Học viên Nithone BOUDDAVONG lớp cao học Răng Hàm Mặt khoá 27

  • Tags: