Đạo tạo bậc Đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024

  • Lượt xem: 230

Các ngành Đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay! 
Trong đó:
- Bác sĩ RHM: 120 (có 30% xét tuyển kết hợp CCNN)
- Cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng: 50

  • Tags: