Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu  giữa Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường đại học Dankook và Công ty Kai-i Hàn Quốc

Ngày 25 tháng 7, tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giữa 3 bên: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Dankook và Công ty Kai-I, Hàn Quốc