Thông báo mở lớp đào tạo liên tục Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và cơ sở răng hàm mặt, khoá I năm 2022

  • Lượt xem: 955

Được sự đồng ý của Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và cơ sở Răng Hàm Mặt, khoá I, năm 2022.

1. Đối tượng: Các bác sĩ, cán bộ y tế đang làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế trên toàn quốc.

2. Hình thức & Thời gian học tập:

- Học tập trung tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội: từ 04/07/2022-08/07/2022 (có lịch kèm theo)

>>Xem chi tiết>>

  • Tags: