Thông báo học bổng đại học quốc gia Seoul- Hàn Quốc

  • Lượt xem: 805

Chuyên ngành: Học chuyên sau lĩnh vực Giải phẫu đầu- cổ và chẩn đoán hình ảnh

Học bổng toàn phần 500,000 Won/tháng

Yêu cầu

  1. Đối tượng: Nha sĩ
  2. Số lượng: 01
  3. Học viên có trong quá trình tham gia học không được phép làm bệnh nhân, nhưng có thể học PhD/MSD
  4. Thời gian: học kỳ mùa thu 2021

Hạn đăng ký 17h ngày 11/3. Đây là thông báo cuối cùng, không có ngoại lệ

Chi tiết đăng ký https://admission.snu.ac.kr/international/notice?md=v&bbsidx=131083

  • Tags: