Hội nghị thường niên lần thứ 11 năm 2021 - Nha khoa: Thách thức và cơ hội

  • Lượt xem: 1196

LIVE! 

Được sự đồng ý của Trường Đại học Y Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế Khoa học và Đào tạo Răng Hàm Mặt lần thứ 11 năm 2021.

  • Chủ đề: Nha khoa 2021: Thách thức và cơ hội mới
  • Thời gian: 
  • Thời gian tổ chức tiền Hội nghị: Ngày 24/11/2021
  • Thời gian tổ chức Hội nghị thường niên: Ngày 25-26/11/2021
  • Địa điểm: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội


Thư ngỏ

Video Triển lãm thực tế ảo

 

  • Tags: