Hoạt động khám chữa bệnh răng hàm mặt trong thời gian dịch bệnh covid-19

  • Lượt xem: 10

Trong thời gian diễn biến dịch Covid bùng phát lần thứ 3 trên đất nước ta, Ban lãnh đạo Viện chỉ đạo tiếp tục duy trì  thực hiện đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách 2m giữa các bệnh nhân; không tụ tập đông người. Tất cả cần theo khuyến cáo 5K của Bộ y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân không thể đảm bảo khoảng cách 2m, vì vậy, đòi hỏi Bác sĩ phải có phương tiện, dụng cụ bảo hộ tối đa như kính chắn giọt bắn, mũ, khẩu trang, quần áo bảo hộ vô khuẩn... dành cho bác sĩ và trợ thủ. Nhờ được trang bị các phương tiện bảo hộ này, các bác sĩ, trợ thủ và bệnh nhân yên tâm trong việc điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, Viện còn dán áp phích tuyên truyền phòng trống dịch, để dung dịch sát khuẩn và khẩu trang trước cửa các phòng điều trị. Ban lãnh đạo Viện cũng thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân và Bác sĩ.
 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt diễn ra bình thường, giải quyết tối đa các nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

  • Tags: