Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội làm việc với Viện

  • Lượt xem: 57
Dẫn đầu đoàn công tác là GS. TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch hội đồng Trường cùng với PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Hiệu Phó điều hành Trường và các lãnh đạo chủ chốt của các phòng ban trường Đại học Y Hà Nội.
PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng phát biểu thảo luận
PGS TS Tống Mình Sơn-Viện trưởng báo cáo
Tiến tới tự chủ là một trong những mục tiêu quan trọng, chủ yếu của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Báo cáo tại buổi làm việc, PGS TS Tống Mình Sơn - Viện trưởng đã có những hoạch định cụ thể trong việc đề ra những nhiệm vụ cho từng hoạt động chính của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. Đây là một trong những bước đi quan trọng trong giai đoạn cuối cùng của việc tiến tới tự chủ. Trong tương lai gần, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt sẽ trở thành 1 đơn vị giáo dục sự nghiệp tự chủ nằm trong Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Tags: