Trung tâm nha khoa 255

  • Lượt xem: 1114

Mô hình tổ chức

Trung tâm nha khoa 225 là đơn vị sự nghiệp y tế - giáo dục. Là cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực răng hàm mặt. Trung tâm hoạt động theo Quy chế riêng, tự hạch toán kinh tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Chức năng

  1. Khám, cấp cứu, điều trị bệnh răng hàm mặt cho bộ đội và nhân dân;
  2. Đào tạo chuyên khoa răng hàm mặt;
  3. Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại chuyên ngành răng hàm mặt phục vụ cho đào tạo và khám chữa bệnh.

Nhiệm vụ

1. Khám chữa bệnh răng hàm mặt:

1.1. Dịch vụ khám bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh răng hàm mặt cho bệnh nhân tự nguyện;

1.2. Tổ chức triển khai ứng dụng kỹ thuật cao;

1.3. Dịch vụ khám bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh răng hàm mặt cho bệnh nhân là bộ đội, bệnh nhân bảo hiểm y tế trên cơ sở tự nguyện cùng chi trả theo quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Đào tạo cán bộ:

1.4. Là cơ sở thực hành răng hàm mặt cho các đối tượng đại học và sau đại học;

1.5. Đào tạo Bác sỹ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt, Kỹ thuật viên phục hình răng và Trung cấp điều dưỡng răng hàm mặt;

1.6. Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức Viện ĐT Răng Hàm Mặt, Viện YHHK và các cơ sở y tế khác khi có nhu cầu.

3. Nghiên cứu khoa học:

1.7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh;

1.8. Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công;

1.9. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

4. Hợp tác quốc tế:

1.10. Trung tâm chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp máy móc trang thiết bị với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

1.11. Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên kết với các tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cán bộ

- 10 Bác sỹ Răng Hàm Mặt (Bao gồm Bác sỹ, BSCKI, BSCKII, Thạc sỹ và Tiến sỹ);

- 15 Điều dưỡng nha khoa và Kỹ thuật viên Răng Hàm Mặt;

- Các nhân viên hành chính và tài chính.

Hạ tầng

Diện tích mặt bằng: 600m2, bao gồm:

- Các phòng nha vô khuẩn;

- 01 Phòng mổ Implant tiêu chuẩn Quốc tế;

- Các phòng kỹ thuật: phòng X.Quang, phòng vô khuẩn và tiệt trùng, phòng trung tâm nén khí và bơm nước;

- Phòng đợi dành cho bệnh nhân;

- Phòng giao ban và bảo vệ luận án kỹ thuật số;

- Kho, khu vệ sinh;

- Sân để ô tô, xe máy 1000m(sức chứa 20 ôtô và hàng trăm xe máy).

Trang bị 

- 11 ghế máy nha khoa hiện đại;

- 02 máy X.Quang Răng Hàm Mặt kỹ thuật số hiện đại nhất;

- 02 Hệ thống máy cấy ghép răng (Implant nha khoa);

- Các hệ thống nắn chỉnh răng hiện đại;

- Labo sản xuất răng giả cao cấp;

- Các trang thiết bị kỹ thuật kèm theo.

  • Tags: