Trung tâm nha khoa 225

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng

Phó giám đốc Trung Tâm: ThS. Nguyễn Thị Thu Vân

Số lượng cán bộ cơ hữu: 9

Số lượng cán bộ kiêm nhiệm: 25

Trung tâm Nha khoa 225 được thành lập ngày 05/10/2010, là đơn vị sự nghiệp y tế-giáo dục, hoạt động theo mô hình liên kết giữa Viện Y học Phòng không-Không quân và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (Trường Đại học Y) Hà Nội.

Trung tâm Nha khoa 225 có chức năng, nhiệm vụ:

-  Khám, điều trị bệnh răng hàm mặt cho bệnh nhân tự nguyện ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao.

-  Đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa RHM,Kỹ thuật viên phục hình răng và Trung cấp điều dưỡng RHM

-  Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai những ứng dụng tiến bộ khoa học để phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh.

-  Là cơ sở thực hành RHM cho các đối tượng đại học và sau đại học.

-  Hợp tác quốc tế.